Révülő

Mi a hazaszeretet?

Csiripelte:

  A hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett ragaszkodás, mely hasonlít a szülők iránt érzett szeretethez, és tettekben is megnyilatkozik: a…

Karácsonyi Mese – Wass Albert

Csiripelte:

Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját…

Egy fa élete dallamokban

Csiripelte:

Egy kutató, Bartholomaus Traubeck zenész és mérnök, észrevette a hasonlóságot a fák évgyűrűi és a bakelitlemez barázdai között, és megszólaltatta  úgy, hogy az évgyűrűket…